Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0317 Legal English IV
Schedule item:    
Person: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.   
Department: Department of Foreign Languages (22-KJ)   
Actual from: 30.03.2020   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 30.03.2020 18:15   
Last change: 30.03.2020 18:15 
Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická angličtina IV (kód HP0317) 

Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu Právnická angličtina IV (kód HP0317) zajišťují vyučující jednotlivých seminárních skupin distančními prostředky. Po dobu platnosti těchto opatření se ústní část zkoušky promíjí. Písemnou část zkoušky vyučující seminární skupiny může udělit studentům, kteří se aktivně zapojí do distanční výuky a úspěšně splní zadání hodnocená vyučujícím seminární skupiny. I studenti, kteří konají zkoušku distanční formou musí mít splněný test z předmětu Právnická angličtina III. Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky, budou skládat písemný test na fakultě, až to bude možné.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html