Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0661 Legal Regimes of International Spaces
Schedule item: 19bHP0661p1   
Person: Blanka Smutná   
Department: Department of Public International Law (22-KMP)   
Actual from: 30.03.2020   
Actual until: 30.09.2020   
Notice created: 30.03.2020 14:49   
Last change: 30.03.2020 14:50 
Právní režimy mezinárodních prostorů - prof. JUDr. Jan Ondřej 

Přednáška a - PVP PRMP

   

Attachments  
Právní režimy - podklady výuka-3.doc, 562,5 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html