Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP1323 European Law II
Schedule item:    
Person: Věra Šoulová   
Department: Department of European Law (22-KEP)   
Actual from: 26.03.2020   
Actual until: 30.05.2020   
Notice created: 26.03.2020 12:38   
Last change: 28.03.2020 18:40 
sdělení prvních termínů písemné části závěrečné zk. z předmětu EP II. 

sdělení prvních termínů písemné části závěrečné zk. z předmětu  EP II. - viz příloha

   

Attachments  
sdělení vedoucího katedry - prví termín písemné části závěrečné zkoušky z předmětu EP II..pdf, 164,2 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html