Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Catholic Theological Faculty   
Course: KBIB013 Pentateuch and the Historical Books 2
Schedule item: 19bKBIB013p1   
Person: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.   
Department: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)   
Actual from: 26.03.2020   
Actual until: 31.05.2020   
Notice created: 26.03.2020 07:11   
Last change: 26.03.2020 07:11 
Studium po Velikonocích 

Vážená kolegyně, vážení kolegové,

po Velikonocích se vrátíme k deuteronomistické historiografii, kde se naváže na již odpřednášenou látku. Pokud by byla možnost již přednášet, bude příslušná materie dopřednášena, jinak bude svěřena Vašemu samostudiu, uvádím stránky z mé knihy "'Historické' knihy Starého zákona", které obsahují základ, který v případě zájmu můžete rozšířit o další literaturu, kterou /pokud ji/ máte k dispozici.

17. IV.  Knihy Královské - úvod...; obsah oddílů po Elíšův cyklus    ss. 97 - 111 

24. IV.  Knihy Královské - dokončení včetně exegezí 2Král 1,2-7 a 2Král 4,8-37    ss. 112-120  

15. V.   Exegeze 1Sam 16 a 1Sam 17   ss. 65-75

22. V.   Exegeze 1Sam 18-26   ss. 75-87

Pozn.: ostatní části ke knihám Samuelovým byly odpřednášeny 6. března t.r., exegeze na 15. a 22. V.  byly určeny pro další výklad, zdá se vhodné látku dopřednášet, pokud to bude možné; pokud ne, jste odkázáni na komentář v uvedené monografii). Přeji podnětné studium, s dotazy se na mne můžete obracet na e-mail: vetrovec@ktf.cuni.cz.

Pavel Větrovec

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html