Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0272 Substantive Civil Law II
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.   
Department: Department of Civil Law (22-KOP)   
Actual from: 25.03.2020   
Actual until: 31.12.2020   
Notice created: 25.03.2020 11:12   
Last change: 25.03.2020 11:12 
Prezentace 6. přednášky - pluralitní modality vlastnictví první část 

Vážení a milí studenti druhého ročníku PF UK,

posílám prezentaci dnešní přednášky.

Až se seznámíte s označováním různých druhů spoluvlastnictví a jejich subjektů, zjistíte, že máte několik možností: je jen na vás, abyste si zvolili, co vám vyhovuje. Výrazy podílnictví a společenství (společnost) jsou klasické a dnes výhradně používány na západ (nikoli jih) od našich hranic.

Přeji příjemné studium!

Honě zdraví!

MHZ

   

Attachments  
SPOLUVLASTNICTVÍ a jeho modality_2020_ 1část.odp, 25,4 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html