Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HV3630 Obligations Arising out of Juridical Acts (Contracts)
Schedule item: 19bHV3630p1   
Person: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.   
Department: Department of Civil Law (22-KOP)   
Actual from: 24.03.2020   
Actual until: 01.06.2020   
Notice created: 24.03.2020 16:49   
Last change: 24.03.2020 16:49 
Náhrada dnešní přednášky (zájezd+ přeprava, doc. Frinta) 

Vážení studenti,

1) V příloze je k Vašemu samostudiu prezentace s dvěma tématy: 1) zájezd a 2) přeprava osob. Doporučuji studovat na dvě etapy.

2) Pro první téma (zájezd) Vám rovnou příkládám také směrnici č. 2015/2302.

3) V prezentaci máte zakomponováno několik drobných úkolů, k jejich vyřešení by měl postačit pohled do uvedené směrnice a (pokud jde o přepravu osob) do OZ. 

4) Povšimněte si, že obě témata jsou zakončena slidy nazvanými "shrnutí", kde je zdůrazněno, co byste si měli ze samostudia odnést.

S pozdravem

OF

   

Attachments  
P_OF_Zájezd_přeprava_V19-20_stud.pptx, 1,1 MB 
CELEX_32015L2302_CS_TXT.pdf, 512,2 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html