Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0277 Substantive Civil Law IV
Schedule item: 19bHP0277x07   
Person: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.   
Department: Department of Civil Law (22-KOP)   
Actual from: 22.03.2020   
Actual until: 01.06.2020   
Notice created: 22.03.2020 11:04   
Last change: 22.03.2020 11:04 
upřesnění příkladu II z 12.3.2020 

Váženáí studenti,

v zadání II. příkladu ze dne 12.3.2020 (a rovněž v řešení zveřejněném dne 19.3.) je překlep v datu v poslední větě. Správné datum mělo být 2.6.2017, na což navazuje vzorová odpověď. V případě data 2.3.2017 se nevyvratitelná domněnka znovuoobnovení nájmu podle § 2285 ještě nemohla uplatnit. V příslušných lístcích na nástěnce najdete od dnešního dne zadání i odpovědi upravené do odpovídající podoby.

S díky bdělým studentům za upozornění na nesrovnalost a s pozdravem

OF

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html