Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Arts   
Course: APD160038 Sociology of education
Schedule item: 19bAPD160038p2   
Person: doc. PhDr. Jaroslav Koťa   
Department: Department of Education (21-KPED)   
Actual from: 20.03.2020   
Actual until: 30.09.2020   
Notice created: 20.03.2020 10:23   
Last change: 20.03.2020 10:23 
sociologie výchovy 2019_2020 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k současnémuá dálkovému režimu studia doporučuji si v předmětu sociologie výchovy přečíst texty v příloze. Dva jsou k přečtení, další dva nesou informaci o publikacích, kterélze buď vypůjčit nebo koupit před e-knihy. Z článků, kgteré jsou přiloženy lze extrapolovat vlastní téma písemné práce - úuvaha na cca 5 - 10 normostran (bez košilky, která bude obsahovat jméno a příjmení, studovaný obor, předmět a kódd předmětu, akademický rok, za který je práce odevzdávána). V následujících dnech zašlu další odkazy na literaturu. Lze si vybrat téma z e sociologie výchovy a v případě nejistoty se lze elektronicky zeptat, zda je téma vhodné. Odpovědět lze pouze na dotazy, kde bude uvedeno konkrétní téma, tedy název práce. 

   

Attachments  
Jedlicka_Kota_a_kol.pdf, 1,2 MB 
SVaS-Havlik_Kota.docx, 16,6 KB 
SV_vyvoj.pdf, 217,9 KB 
SV_perspektivy (1).pdf, 1,2 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html