Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: First Faculty of Medicine   
Course: B00410 Internal Medicine - Nephrology
Schedule item:    
Person: doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D.   
Department: Department of Nephrology First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00511)   
Actual from: 20.03.2020   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 20.03.2020 08:35   
Last change: 20.03.2020 08:35 
Distanční výuka 

Milé kolegyně a kolegové

Ohledně výuky bude každý student kontaktován mailem přes SIS v době, kdy má mít příslušný kruh stáže. Doplňte si prosím platnou mailovou adresu do SIS.

Dostanete k dispozici prezentace z našich seminářů a vypracujete odpovědi k zadané kazuistice. Na základě toho dostanete zápočet.

Dotazy kdykoliv na mail vera.certikova-chabova@lf1.cuni.cz.

Testy po návratu z Erasmu se budou konat, až bude obnovena prezenční výuka.

 

Děkuji za vstřícnost.

 

Doc. Čertíková

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html