Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item: 19bHP0277x04   
Person: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.   
Department: Department of Civil Law (22-KOP)   
Actual from: 19.03.2020   
Actual until: 01.06.2020   
Notice created: 19.03.2020 13:10   
Last change: 22.03.2020 11:09 
OPH IV x4 a x7 - náhrada za semináře dne 19.3. 

Vážení studenti,

práce náhradou za dnešní semináře OPH IV 19.3. x7 a X4:

1) V příloze je řešení testů "dědic 01", "dědic 02" a řešení příkladů. Projděte si.

2) Jako kontrolu za samostudium zadané na dnešek si udělejte test "dědic 03" (odpovědi opět zveřejním za týden).

3) Vaše porozumění zákonným dědickým třídám si ověříte pomocí diagramů, které jsou v prezentaci "dědický titul".

3-a) Na úvod prezentace Vám nechávám jeden textový slide, na který se důkladně podívejte, studentům to často splývá, je však nutno přísně odlišovat mezi dědickým titulem a pořízením pro případ smrti (pokud však studujete svědomitě učebinici, slide Vás nijak nepřekvapí a bude Vám připadat, že jde o samozřejmost - pak je vše OK).

3-b) Těžištem prezentace jsou slidy zobrazující schematicky jednotlivé dědické skupiny. Zůstavitel je černé kolečko, osoba, která nedědí (např. zemřela dříve, než zůstavitel), je proškrtnuta. Doplňte výši dědických podílů u osob, které v dané třídě dědí.

3-c) BONUSOVÁ ÚLOHA: Na slide č. 10 (druhý slide pro 6. třídu) je zcela vlevo přimalována jedna osoba navíc. Jaké je její postavení (jak se nazývá) vůči nejbližší osobě od ní vpravo? Bude dědit spolu s ostatními? Určete podíly všech osob i na tomto slide.

4) Jako poslední část máte slide č. 11 a 12, tj. příklad k přípravě na KLP (odpovědi opět za týden).

5) Jako samostudium na příští seminář dočtěte učebnici, tj. hlavy 7 až 11 (z toho hlava 9 informativně).

S pozdravem

OF

   

Attachments  
2020-03-19_OPH_IV_Dědické_třídy_V19-20.pptx, 431,4 KB 
2020-03-19_OPH_IV_test_10_dědic_01_řešení.docx, 16,7 KB 
2020-03-19_OPH_IV_test_11_dědic_02_řešení.docx, 16,5 KB 
2020-03-19_OPH_IV_test_12_dědic_03_BO.docx, 15,1 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html