Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport   
Course: PFYB113 Human Physiology
Schedule item:    
Person: MUDr. Kamila Čížková   
Department: Fyziologie (51-500200)   
Actual from: 19.03.2020   
Actual until: 19.03.2021   
Notice created: 19.03.2020 10:59   
Last change: 19.03.2020 10:59 
Informace o nahrazení praktických cvičení e-learningovým kurzem 

Milí studenti,
s ohledem na přerušení prezenční výuky jsme pro Vás
přichystaly náhradu praktických cvičení z fyziologie člověka v
podobě e-learningového kurzu. Najdete ho na Moodlu 1 → FTVS →
Katedra fyziologie a biochemie → "Praktická cvičení" z fyziologie
člověka březen/duben 2020. Podmínky pro splnění kurzu i
zápočtu z fyziologie jsou popsány v úvodu kurzu. Heslo pro vstup
do kurzu zní: koronavirus
V případě nejasností, potíží s nalezením kurzu, či vstupem do
kurzu se na nás neváhejte obrátit.

Kamila Čížková a Ivana Kinkorová

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html