Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: First Faculty of Medicine   
Course: B00307 Internal Medicine - Hematology
Schedule item:    
Person: Aneta Zumrová   
Department: 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510)   
Actual from: 18.03.2020   
Actual until: 31.12.2020   
Notice created: 18.03.2020 13:30   
Last change: 18.03.2020 13:30 
Aktuální informace k výuce 5. ročníku 

Vzhledem k epidemiologické situaci a nařízení vedení UK a děkana 1. LF bude probíhat výuka v 5. ročníku „distančně“:

a/ tj. stáž u lůžek, stejně tak i semináře na posluchárně jsou nahrazeny distanční formou výuky, jak je uvedeno níže

b/ všechny semináře jsou v PDF formě k dispozici na webu 1. Interní kliniky https://int1.lf1.cuni.cz/httpint1lf1cunicz5roceleaning

c/ všechny semináře/přednášky budete moci sledovat prostřednictvím on line přenosu web kamerou v termínech řádného rozvrhu, který je přiložen a bude vyvěšen v SISu a na stránkách 1. Interní kliniky (https://int1.lf1.cuni.cz/20192020)

d/ podmínky zápočtu se nemění – 1/ vstupní test z hematologie, 2/ výstupní test z hematologie

  • printscreen úspěšně složených testů zasílejte na mail azumr@lf1.cuni.cz  

e/ zápočet bude udělen po zakončení 14ti denní stáže – zapíšeme do SIS. Zápis do indexu:

1/ optimálně vyšlete jednoho studenta se všemi indexy nebo

2/ zápis do indexu počká až po uklidnění infekčních rizik

f/ tato informace nesnímá odpovědnost každého studenta sledovat web 1. LF a 1. Interní kliniky, neboť nemůžeme vyloučit změnu všech našich plánů s ohledem na pandemickou situaci

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html