Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Martina Bárová   
Department: Department of Criminal Law (22-KTP)   
Actual from: 16.03.2020   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 16.03.2020 13:48   
Last change: 16.03.2020 13:50 
Sdělení vedoucího katedry trestního práva k distanční výuce trestního práva ve třetím ro 
Sdělení vedoucího katedry trestního práva k distanční výuce trestního práva ve třetím ročníku
Katedra trestního práva sděluje, že výuka trestního práva ve třetím ročníku nekončí, ale pokračuje v distanční formě. Každý zapsaný student obdrží od svého vedoucího semináře prostřednictvím SIS mail, ve kterém budou konkretizovány jeho studijní úkoly a povinnosti po dobu distančního studia.
Konzultační hodiny odpadají a konzultace se uskutečňují prostřednictvím mailové komunikace.
   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html