Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Catholic Theological Faculty   
Course: KBIB013 Pentateuch and the Historical Books 2
Schedule item:    
Person: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.   
Department: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)   
Actual from: 23.03.2020   
Actual until: 31.05.2020   
Notice created: 16.03.2020 10:23   
Last change: 16.03.2020 10:23 
Distanční studium/ 2 

Vážená kolegyně, vážení kolegové,

pokračuji v dikci předchozího lístku a místo přednášek 27. III. a 3. IV. Vám určuji ke studiu obě knihy Makabejské a řecké/ helénské období biblických dějin v rozsahu ss. 165-188 v "Historické" knihy Starého zákona nebo v jiné literatuře.

Pavel Větrovec

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html