Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0281 Civil Procedure I
Schedule item: 19bHP0281x11   
Person: JUDr. Dita Frintová, Ph.D.   
Department: Department of Civil Law (22-KOP)   
Actual from: 15.03.2020   
Actual until: 01.06.2020   
Notice created: 15.03.2020 17:36   
Last change: 15.03.2020 17:36 
Seminář ze dne 16. 3. (x11) 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

s ohledem na skutečnost, že se nekoná prezenční výuka, jsme nuceni pracovat náhradním způsobem. Volím proto dálkovou formu výuky, která by Vám měla umožnit samostatně rozvíjet domácím samostudiem nabyté znalosti a dovednosti. V příloze Vám zasílám formou prezentace základní informace k výuce, dále řešení domácího úkolu a rovněž příklady k procvičování tématu, které jsem Vám zadala. Po týdnu Vám zveřejním (rovněž touto formou) řešení uvedených příkladů. Budete si tak mít možnost ověřit, zda Váš postup a úsudek byl správný. V prezentaci jsem zatím ponechala plánovaný rozpis témat a zaměření jedotlivých seminářů, neboť tak budete mít jasnou přestavu, na jaké další téma se máte doma samostudiem z učebnice připravit, což si budete mít možnost posléze ověřit na řešení praktických příkladů (které slouží k Vaší postupné přípravě na KLP) a řešení testů, které Vám budu posílat (ty ověřují znalost samostudia a porozumnění danému tématu).

 

Přeji Vám všem hlavně hodně zdraví do nastávajících nejistých dní.

 

S pozdravem

 

Dita Frintová

   

Attachments  
Civilní právo procesní_Sem.2_I_nový_2_verzea.pptx, 458,9 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html