Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport   
Course: PFYB030 Physiology II
Schedule item:    
Person: MUDr. Kamila Čížková   
Department: Fyziologie (51-500200)   
Actual from: 15.03.2020   
Actual until: 11.03.2021   
Notice created: 15.03.2020 16:55   
Last change: 15.03.2020 16:55 
Náhradní přednášky 

Pro případné zájemce se pokusím pořádat "přednášky|" v pondělí od 8:30 na této adrese: https://el.lf1.cuni.cz/fyz/

Pokud by Vám daný čas nevyhovoval, můžeme se dohodnout na jiném.

Kamila Čížková

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html