Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.   
Department: Department of Civil Law (22-KOP)   
Actual from: 13.03.2020   
Actual until: 31.12.2020   
Notice created: 13.03.2020 16:05   
Last change: 13.03.2020 16:05 
prezentace 4. prednasky "Vecna prava" 

Vážení a milí studenti druhého ročníku PF UK,

vzhledem k současné situaci posílám v příloze prezentaci 4. přednášky z věcných práv (jde o první část problematiky "nabývání"). Očekávám, že nejen v rámci samostudia, ale i ve svém vlastním zájmu, prezentaci prostudujete, vyhledáte v o.z. rozhodná ustanovení, popř. nahlédnete i do učebnice, pokud ji ovšem máte k dispozici. Důvodová zpráva je na stránkách MS ČR. (Je možné, že někde na síti, např. na you tube, najdete mou loňskou přednášku o tomtéž.)

Upozorňuji, že z dnešní přednášky je třeba položit důraz, skutečně znát a porozumět konsensuálnímu a tradičnímu principu nabývání vlastnického práva, a pro princip tradiční znát nauku o titulu a modu.

Tuto prezentaci již obdrželi ti studenti, kteří mají OPHII zapsánu v SISu. Pro ně podruhé.

Uvítám všechny Vaše dotazy!!!!

MHZ

   

Attachments  
Nabývání.odp, 22,1 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html