Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item: 19bHP0277x04   
Person: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.   
Department: Department of Civil Law (22-KOP)   
Actual from: 13.03.2020   
Actual until: 01.06.2020   
Notice created: 13.03.2020 14:56   
Last change: 22.03.2020 11:08 
OPH IV 12.3. x4 - náhrada 

Vážení studenti,

jako náhradu za včerejší semináře si:

1) Vypracujte test "dědic 01" (= ověření znalostí předchozího samostudia)
2) Vyřešte dva příklady (= nácvik na KLP)
3) Nastudujte z učebnice dědického práva zbytek výkladu o závěti (hlava třetí, § 3, písm. H až M) (= samostudium)
4) Vypracujte test "dědic 02" (= ověření znalostí předchozího samostudia + ověření znalostí bodu 3 výše).

Doporučuji dodržet posloupnost výše uvedených úkolů, zádávám Vám je tak, aby se střídaly různé metody a práce Vám nepřišla jednotvárná.

Ad body 1 a 4: testy Vám zasílám bez odpovědí, správné odpovědi zveřejním stejnou formou ve čtvrtek 19.3. spolu s dalšími úkoly. Během testů můžete používat zákon, zkuste však zejména teoretické otázky zvládnout bez nahlížení do učebnice (tuto případně konfrontujte až po vypracování; teoretické otázky v testu sledují ověření Vaší znalostní kompetence).

Ad bod 2: Rovněž zde Vám je posílám bez řešení, které bude zveřejněno taktéž 19.3. Řešení příkladů samozřejmě vyžaduje užití textu zákona. Odpovědi si formulujte tak, jako by šlo o "ostrou" KLP (tj. nestačí napsat např. Ano, protože § 1475 OZ).

Vypracované testy ani odpovědi na příklady mi prosím - vzhledem k Vašemu počtu - neposílejte individuálně, nýbrž vyčkejte zveřejnění správných odpovědí. Pokud by Vám nějaké řešení nebylo jasné, pište mi e-mail (před tím ovšem konfrontujte učebnici).

Jako přípravu na náhradu za seminář dne 19.3. si jako samostudium nastudujte § 4 hlavy třetí (dědická smlouva), dále hlavu pátou a hlavu šestou.

S pozdravem

OF

   

Attachments  
2020-03-12_OPH_IV_test_11_dědic_02_BO.docx, 15,5 KB 
2020-03-12_OPH_IV_test_10_dědic_01_BO.docx, 15,9 KB 
2020-03-12_OPH IV_příkladyV2a.docx, 12,2 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html