Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0277 Substantive Civil Law IV
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.   
Department: Department of Civil Law (22-KOP)   
Actual from: 12.03.2020   
Actual until: 30.05.2020   
Notice created: 12.03.2020 13:23   
Last change: 12.03.2020 13:30 
Náhrada seminární výuky OPH IV - pondělí 16.3. obě skupiny 

Vážení kolegové,

k samostudiu - pasáže v učebnici (sv. 4) počínaje str. 70 - 95 (závěť, obsah, forma, vedlejší doložky) + § 1512-1581 OZ

- v detailu doporučuji pasáže v komentáři k OZ (Wolters Kluwer)

- pro ověření praktického porozumění zasílám seminární úkol (viz příloha). Jednotlivá řešení bychom vyhodnotili buď na semináři (až dojde k obnovení výuky), anebo zde elektronicky (zaslal bych řešení pro Vaši autokorekci).

Do té doby buďte zdrávi.

Srdečně zdravím

David Elischer

   

Attachments  
Seminární úkol 16.3.2020 - Dar a dědictví.docx, 12,7 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html