Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HV3630 Obligations Arising out of Juridical Acts (Contracts)
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.   
Department: Department of Civil Law (22-KOP)   
Actual from: 12.03.2020   
Actual until: 30.05.2020   
Notice created: 12.03.2020 10:58   
Last change: 12.03.2020 10:58 
Náhrada za zrušenou výuku 

Vážení kolegové,

k vašemu samostudiu doporučuji vybrané kapitoly z knihy: Základy závazkového práva, 2. díl (Tintěra, Petr a kol.), Leges 2017, zejména kapitoly 4-6, 9, 10, 11-12). Jedná se o základní přiblížení jednotlivých závazků, pro hlubší detail doporučuji dále některý z komentářů k OZ (WK, CHBeck) v příslušných partiích. Zároveň jsem oslovil dotčené přednášející, aby - pokud používají (mají k dispozici) prezentace či jiné výukové materiály a podklady - je poskytli do SIS.

Dojde-li kdykoliv v dalších týdnech k obnově výuky, bude se pokračovat dle platného harmonogramu přednášek.

Buďte zdrávi

David Elischer (garant kurzu).

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html