Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Catholic Theological Faculty   
Course: KBIB013 Pentateuch and the Historical Books 2
Schedule item:    
Person: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.   
Department: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)   
Actual from: 10.03.2020   
Actual until: 31.05.2020   
Notice created: 10.03.2020 17:17   
Last change: 10.03.2020 17:17 
Distanční studium 

Vážená kolegyně, vážení kolegové,
rektor UK Prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc., MBA, vyučujícím doporučuje "dle typu a formy výuky zvážit možnosti distančního vzdělávání". I vzhledem k tomu, že 1. a 8. května t.r. připadají na pátek, určuji jako látku ke studiu namísto přednášek 13. a 20. března kapitoly 4 a 5 z mé knihy ""Historické" knihy Starého zánona", tedy strany 123-163, jmenovitě se jedná o úvod do knih Ezdráš, Nehemiáš, 1. a 2. Kronik (Paralipomenon), Rút, Ester (včetně deuterokanonických částí), Tobiáš a Júdit. Znalost uvedených knih může být předemětem jak semestrálních tak státních závěrečných zkoušek.
Pavel Větrovec

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html