Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Mgr. Radek Jenček   
Department: Department of Physical Education (22-KTV)   
Actual from: 06.03.2020   
Actual until: 01.07.2020   
Notice created: 06.03.2020 10:17   
Last change: 06.03.2020 10:27 
Dočasná změna na sekretariátu KTV 

Po dobu nepřítomnosti paní Daniely Hýblové (sekretariát KTV) bude paní Hýblovou zastupovat Mgr. Eva Slavíčková (sekretariát KPŽP – místnost č. 20, úřední hodiny, e-mailová adresa a telefonní spojení zůstává neměnné – tj. paní Hýblové).

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html