Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0262 Private International Law and International Trade Law II
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.   
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)   
Actual from: 05.03.2020   
Actual until: 30.09.2020   
Notice created: 05.03.2020 07:48   
Last change: 05.03.2020 07:49 
Důležitá informace ke zkouškovým okruhům 

Sdělujeme, že pro tento akademický rok budou platné zkouškové okruhy v té podobě, v jaké byly vypsány v informačním systému k počátku tohoto akademického roku. Původní znění zkouškových okruhů je vyhlášeno v IS. Nové znění okruhů lépe reflektuje vyučovanou materii a provedené změny byly takového rázu, že nepředstavují zásadní komplikaci z hlediska přípravy studentů ke zkoušce, spíše naopak. Respektujeme však důraz na formální stránku věci, která velí i pro předměty letního semestru fixovat nastavení provedené k 1.10.2019.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html