Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.   
Department: Department of Civil Law (22-KOP)   
Actual from: 26.02.2020   
Actual until: 30.09.2020   
Notice created: 26.02.2020 18:54   
Last change: 26.02.2020 18:54 
Informace k postupovým zkouškám na KOP 

Vážení studenti,

v letním zkouškovém období katedra občanského práva vypíše prostřednictvím informačního systému (SIS) předtermíny, řádné termíny a reprobační termíny pro postupové zkoušky.


V týdnu od 11. 5. do 15. 5. 2020 budou vypsány předtermíny pro postupové zkoušky z OPH II, OPH IV a OPP III. Na předtermíny se budete moci přihlásit bez omezení prostřednictvím SIS, a to ke konkrétnímu internímu vyučujícímu uvedenému v SIS. Kapacita každého jednotlivého předtermínu bude nastavena na 10 míst. Od 18. 5. 2020 do konce června budou vypsány řádné termíny pro všechny postupové zkoušky s výjimkou týdnů, ve kterých budou probíhat státní závěrečné zkoušky. U těchto termínů budou jména vyučujících zveřejňována dle předpisů.
Na všechny výše uvedené termíny, tj. včetně předtermínů, se budete moci přihlásit od 20. 4. 2020.

V měsíci září budou vypsány jednak řádné termíny, jednak reprobační termíny.

V týdnu od 1. 9. do 4. 9. 2020 budou vypsány řádné termíny. Od 7. 9. do 25.  9. 2020 budou vypsány pouze reprobační termíny s výjimkou týdnů, ve kterých budou probíhat státní závěrečné zkoušky. 
Na zářijové termíny se budete moci přihlásit od 26. 6. 2020.


S ohledem na výše uvedené proto doporučujeme velmi pečlivě uvážit rozložení postupových zkoušek. Katedra občanského práva nebude vypisovat další termíny mimo rámec uvedený výše, ani nebude navyšovat kapacitu jednotlivých termínů.

 

S pozdravem

JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.

tajemnice katedry

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html