Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HV3630 Obligations Arising out of Juridical Acts (Contracts)
Schedule item: 19bHV3630p1   
Person: Monika Cascino   
Department: Department of Civil Law (22-KOP)   
Actual from: 24.02.2020   
Actual until: 05.05.2020   
Notice created: 24.02.2020 13:06   
Last change: 24.02.2020 13:06 
Zápis prezence 

 

Upozorňujeme všechny studenty účastnící se přednášek (Závazky z právních jednání),

aby dbali na zápis prezence v průběhu přednášky (kolující seznam).

Dodatečné zápisy nebudou možné.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html