Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Education   
Course:   
Schedule item:    
Person: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.   
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)   
Actual from: 23.02.2020   
Actual until: 30.05.2020   
Notice created: 23.02.2020 19:12   
Last change: 23.02.2020 19:16 
konzultace v letním semestru 

Konzultovat je možné:

lichý týden středa 10,00 - 10,45 hod.

sudý týden úterý 13,00 - 14,00 hod.

Případné změny vždy uvedu na fakultní web nástěnce.

Pátky a další termíny je možné dohodnout idnividuálně na adrese jirina.klenková@pedf.cuni.cz

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html