Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: L0075 Advanced Crisis Intervention
Schedule item:    
Person: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.   
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)   
Actual from: 18.02.2020   
Actual until: 02.03.2025   
Notice created: 18.02.2020 14:03   
Last change: 18.02.2020 14:03 
sylabus kurzu se základními informacemi 
   

Attachments  
L0075_prezencni_Pokročila krizová intervence.pdf, 176,3 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html