Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: L0076 Gender in Social Work
Schedule item:    
Person: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.   
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)   
Actual from: 18.02.2020   
Actual until: 02.10.2021   
Notice created: 18.02.2020 12:23   
Last change: 20.02.2020 11:58 
první setkání 

https://prezi.com/view/wq9bCfvCUy85MzHlI8jp/

 

LOGIN TURNITIN pro odevzdání zápočtové práce

IDkurzu: 23920677

heslo: gender456

https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/turnitin/

 

 
   

Attachments  
L00076 Gender v sociální práci_prezen.pdf, 235,5 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html