Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Humanities   
Course:   
Schedule item:    
Person: doc. Dr. phil. Pavel Himl   
Department: Department of General Anthropology (24-KOA)   
Actual from: 18.02.2020   
Actual until: 31.05.2020   
Notice created: 18.02.2020 10:50   
Last change: 18.02.2020 10:50 
Konzultační hodiny Pavla Himla v LS 2020 

Konzultační hodiny Pavla Himla se v letním semestru 2020 konají v úterý od 11 do 12 hodin v místnosti C004 budovy FHS UK na Veleslavíně. Konzultační hodiny se nekonají 10. a 24. 3. a 21. 4. Další konzultace jsou možné po e-mailové dohodě.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html