Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport   
Course: PATL070 Specialization III - Athletics - Throws
Schedule item:    
Person: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.   
Department: Atletika (51-600100)   
Actual from: 17.02.2020   
Actual until: 26.08.2020   
Notice created: 17.02.2020 17:02   
Last change: 17.02.2020 17:02 
Přednáška Specializace Vrhy - organizace předmětu + struktura vrhů 

Pro stuidenty PS i KS vrhy hody

   

Attachments  
1.Specializace Vrhy-Úvod.ppt, 3,4 MB 
2. Zákl. techniky+struktura Vrhů a hodů.ppt, 60 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html