Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport   
Course: PFYB113 Human Physiology
Schedule item:    
Person: MUDr. Kamila Čížková   
Department: Fyziologie (51-500200)   
Actual from: 14.02.2020   
Actual until: 14.02.2021   
Notice created: 14.02.2020 18:17   
Last change: 14.02.2020 18:17 
Fyziologie člověka - podmínky splnění zápočtu a zkoušky 

Milí studenti,
upřímně doufám, že pro Vás Fyziologie člověka bude přínosným předmětem. Prosím, abyste věnovali pečlivou pozornost následujícím řádkům.


K získání zápočtu budete potřebovat:


1) 100% účast na praktikách. (V případě nemoci je možná náhrada daného praktika v jiném termínu.) Je Vaší povinností, abyste na praktikách byli přítomni nejenom"fyzicky", ale dostavili se řádně teoreticky připraveni a aktivně se účastnili vypracování daného úkolu.


2) 5 vypracovaných protokolů za každou skupinu a jeden osobní protokol, který každý předává ke kontrole sám za sebe.

 
3) Na konci letního semestru, popř. na začátku letního zkouškového období Vás bude čekat elektronický zápočtový test z témat praktických cvičení. K jeho úspěšnému splnění budete potřebovat 75% správných odpovědí. Realizován bude v počítačových učebnách UK FTVS. 

 

K splnění zkoušky bude potřeba:

1) splněný zápočet (Bez něho se nemůžete ke zkoušce přihlásit.)

2) Zkouška bude opět formou elektronického testu v zimním zkouškovém období, v počítačové učebně. K jeho splnění bude potřeba získat 75% správných odpovědí. Test bude možno jednou opakovat. Kdo nesplní tento test ani na druhý pokus, bude v třetím termínu zkoušen ústně. (Hodnocení testu bude následovné: 75 - 80% - dobře, 80 - 90% - velmi dobře, 90 - 100% výborně.)

 

Příprava:

Přípravu k testům i praktickým cvičením by Vám měl usnadňovat kurz Fyziologie člověka pro studenty TVS UK FTVS, kde naleznete sekci s prezentacemi z přednášek a s případnými rozšiřujícími materiály, sekci věnovanou praktickým cvičením a kde Vás budou čekat i výše uvedené zápočtové a zkouškové testy a cvičné testy. Přístup do kurzu bude na heslo, které získáte poté, co se svým podpisem zavážete k využívání daných materiálů pouze pro vlastní studijní účely a k jejich dalšímu nerozšiřování. S případnými nejasnostmi se obracejte na své vyučující. Děkuji za pochopení. Kamila Čížková

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html