Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Education   
Course: OPBP1S150A Special education of individuals with hearing impairment I.
Schedule item:    
Person: PhDr. Eva Mrkosová, CSc.   
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)   
Actual from: 13.02.2020   
Actual until: 15.05.2020   
Notice created: 13.02.2020 13:11   
Last change: 13.02.2020 13:11 
Organizace seminřů Sppg znevýh.člka se SPI pro PB SPPG/1 a PB VZD/1.SPPG 
Semináře z předmětu SPPg člověka se SPI na ZŠ pro sluchově postižené,Praha 5,Holečkova ul. (stanice bus  č.176 Kobrova) lichá středa,,sudý čtvrtek proběhnou koordinovaně se semináři SPPG člověka se ZPI(informace od doc.Květoňové na 1.přednášce).První seminář pro všechny zapsané studenty  se uskuteční 26.2.2020 v ZŠ pro SP,sraz před školou v 8,20,seminář ZPI se uskuteční 11.3.podle pokynu doc Květoňové.První seminář pro všechny zapsané studenty VZD/SPPG1 se uskuteční na škole pro SP 5.3.2020,sraz v8 ,20 před školou,seminř ZPI pro všechny za psané studenty 19.3.podle pokynu doc.Květoňové.Z termínů dalších seminářů zvolí student účast 1XSP a 1XZP.Vypracují komentovaný zápis o nvštěvě.Věnují pozornost celkovému klimatu školy/zařízení,počtu žků/klientů,metodm,speciálním pomůckám,historii zařízení.

Písemný zápis odenzdají vyučujícím po poslední nvštěvě,ke kterému bude přihlédnuto při ZK z předmětu.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html