Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport   
Course: PKIN153N Anthropomotorics
Schedule item: 19bPKIN153Np1   
Person: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.   
Department: Kinantropologie (51-400100)   
Actual from: 11.02.2020   
Actual until: 30.03.2020   
Notice created: 11.02.2020 20:19   
Last change: 11.02.2020 20:19 
ZK 10.2. 

Neuspěli:

Hannsmann vše

Paličková teorie

Matějková vše

Jelínková vše

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html