Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0030 Diploma seminar I - Private International Law and International Trade Law
Schedule item:    
Person: Alena Vacková   
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)   
Actual from: 10.02.2020   
Actual until: 30.09.2020   
Notice created: 10.02.2020 09:48   
Last change: 10.02.2020 09:48 
Termíny Diplomového semináře - letní semestr 2019/2020 

 

Diplomový seminář z Mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu

letní semestr akademického roku 2019/2020

 


Pro studenty přihlášené v IS na seminář platí tyto termíny:

 

20. března 2020 (pátek) od 9 do 10 hodin v č. dv. 348

 

24. dubna 2020 (pátek) od 9 do 10 hodin v č. dv. 348

 


Pro získání kreditů postačuje absolvování jednoho semináře

 

(stejné termíny platí i pro Diplomový seminář z Obchodního práva)

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html