Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP3000 Business Law - Case-study Test
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.   
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)   
Actual from: 28.01.2020   
Actual until: 01.05.2020   
Notice created: 28.01.2020 20:27   
Last change: 28.01.2020 20:28 
KLP - otázka vepsaných poznámek do textu zákonů 

V souvislosti s užíváním textů zákonů s vepsanými poznámkami při KLP se pravidelně objevují dotazy či dokonce informace rozporné s vyhlášenými pravidly KLP. Ta pod bodem 11 (viz informace o předmětu v IS) mimo jiné uvádějí:

"V textu zákona mohou být podtržena vybraná ustanovení, případně jej lze opatřit samolepicími záložkami. Jinak lze pracovat pouze s čistým textem zákona bez jakýchkoli poznámek, čísel souvisejících zákonů či jiných vpisků. Porušení těchto zásad má za následek odebrání práce a její hodnocení jako nevyhovující."

Neexistuje proto žádný minimální dovolený rozsah poznámek (například vepsaných odkazů na jiná související ustanovení zákona). Vyučující má právo v každém takovém zjištěném případě odebrat práci a hodnotit ji jako nevyhovující. V případě dílčí, nahodilé poznámky (pár poznámek) může konkrétní dozorující dospět k závěru, že není na místě práci odebrat. Je to však pouze na jeho individuálním uvážení. Pokud se i v těchto případech rozhodne práci odebrat, je to postup plně souladný s vyhlášenými pravidly.

Doporučuji proto v tomto směru kriticky zhodnotit texty zákonů určené pro účely jejich využití při KLP.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html