Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Věra Šoulová   
Department: Department of European Law (22-KEP)   
Actual from: 21.01.2020   
Actual until: 24.02.2020   
Notice created: 21.01.2020 14:09   
Last change: 21.01.2020 14:09 
Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška 

Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška

na katedře evropského práva

 

 10.2.2020   od 13:00 hod.  v místnosti č. 343

 Marková Alice

Práce na téma:  Problematika tzv. sociálního dumpingu v právu EU.

                        

---------------------------------------                    

Diplomové práce jsou k nahlédnutí v sekretariátu katedry v úředních hodinách 5 pracovních dní před a 10 pracovních dní po konání obhajoby.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html