Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Social Sciences   
Course: JSB537 Analysis of data in SPSS
Schedule item:    
Person: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.   
Department: Department of Sociology (23-KS)   
Actual from: 15.01.2020   
Actual until: 20.03.2020   
Notice created: 15.01.2020 15:40   
Last change: 15.01.2020 15:40 
opravné a náhradní průběžné testy ze 14.1. 

Čákorová 100 %

Horák 100 %

Nosil 100 %

Rokosová 70% (váha je špatně konstruována, užívá proměnnou vek1, ta ale není definována, hodnoty vah jsou velmi zvláštní)

Srnová 100 %

Trubička 75% v úloze 1 neužita faktorová analýza

Žáková 90 % úloha 1 - záporné znaménko koeficientu neznamená pozitivní souvislost

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html