Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: L0067 Social Research I
Schedule item:    
Person: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.   
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)   
Actual from: 12.01.2020   
Actual until: 02.03.2020   
Notice created: 12.01.2020 19:15   
Last change: 12.01.2020 19:15 
hodnocení úkolu deskriptivní statistiky 
   

Attachments  
SV_hodnoceni_deskripSTAT.pdf, 35,3 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html