Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Social Sciences   
Course: JSB538 Analysis of data in SPSS
Schedule item:    
Person: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.   
Department: Department of Sociology (23-KS)   
Actual from: 09.01.2020   
Actual until: 20.03.2020   
Notice created: 09.01.2020 14:23   
Last change: 09.01.2020 14:23 
náhradní a opravné testy z SPSS 

Řiháčková 100 % bezvadná řešení

Knor 100 %

Barták 100 %

Nosil 100 %

Trubička 100 %

Řehořová 70 % úloha 1 nezohledňuje vliv věku, v úloze nejsou kategorie dle zadání

Konečný 90 % 1. úloha řešena velice neobratně

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html