Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament
Schedule item:    
Person: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.   
Department: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Actual from: 08.01.2020   
Actual until: 31.12.2020   
Notice created: 08.01.2020 12:27   
Last change: 08.01.2020 12:27 
Distanční studium 1. ročník - Proseminář SZ - Potvrzení termínu posledního testu 

Vážené kolegyně,vážení kolegové, 

zdravím Vás v den 100. výročí Církve čs. husitské a současně přeji do nového kalendářního roku hojnost Božího požehnání!

Potrvzuji datum a hodinu posledního testu z témat:Elijáš,Líša, Iz, Jr (vybrané části), Est, Da (jen prvních 6 kapitol), v pátek 10.1. od 11.00 - sejdeme se před katedrou biblistiky - v té odbě budu již vědět, která učebna bude volná pro napsání Vašeho posledního testu.

Nabízím také možnost, pokud byste nemohli přijít v pátek, ve čtvrtek 9.1. od 14.45, kdy budu tento test psát se studenty denního studia. (učebna - viz rozvrh denního studia)

Vypíši následně (též po domluvě s Vámi) také termíny pro opravné a doplňující testy v rámci zkouškového období, v nichž si budete moci testy opravit, doplnit.

S přáním všeho dobrého a úspěšného uzavření Vašeho prvního semestru studia na HTF UK

Hana Tonzarová 

   

 

 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html