Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport   
Course: PKIN237N Developmental Anthropomotorics
Schedule item: 19aPKIN237Np1   
Person: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.   
Department: Kinantropologie (51-400100)   
Actual from: 07.01.2020   
Actual until: 20.03.2020   
Notice created: 07.01.2020 13:21   
Last change: 07.01.2020 13:21 
Testová baterie dle Bayelové 

Dobrý den,

níže budou skeny z testové baterie dle Bayelové hodnotící mentální a motorický vývoj.

Skeny se týkají pouze motorického vývoje.

Jedná se o kombinaci položek hodnotící rudimentární i záměrné cílené motorické vzorce od narození do věku 3 let dítěte.

První část se věnuje názvům testů a jejich shlukování pod konkrétní písmeno

V další části je vždy detailní popis jak test vypadá a co se hodnotí. první číslo vlevo u testu hovoří o tom, kdy by asi tak dítě průměrně mělo test splnit. vedel toho v závorce je věkové rozpětí kdy je možné fyziologicky splnění sledovat. zejména pokud nesplní dítě za věkovým intervalem jedná se o motorické opoždění. vpravo jsou další číslice ta vždy znamenají s jakými jinými testy je tento konkrétní test posjen zejména koncepčně, obsahově, motoricky.

 

Prosím projdětě si to,. Nebudu vyžadovat abyste znali všechny tyto testy, ale chci abystě měli představu o tom co je možné i zpohledu nás tělocvikářů u takovýchto prcků hodnotit a co pokládají odborníci za důležité mezníky ve motorikcíém vývoji dětí.

 

Také si udělejte obrázek, zda by většina dětí některé testy vůbec v dnšní době splnila.

   

Attachments  
stupnice dětského vývoje str. 88-106.pdf, 8,9 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html