Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Humanities   
Course:   
Schedule item:    
Person: Mgr. Nikola Skladanová   
Department: International Office (24-RZS)   
Actual from: 02.01.2020   
Actual until: 28.02.2020   
Notice created: 02.01.2020 16:00   
Last change: 02.01.2020 16:00 
POINT - finanční podpora na krátké pobyty v zahraničí 

Připomínáme, že do 28. 2. 2020 máte možnost podat žádost o příspěvek v rámci POINT (podpora internacionalizace na UK).

 

Mezi podporované aktivity patří:

  • účasti či výjezdy studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

  • mezinárodní soutěže a mistrovství,

  • studentské konference,

  • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.

 

Více informací najdete zde.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html