Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: L0012 Social Work Theory
Schedule item:    
Person: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.   
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)   
Actual from: 23.11.2019   
Actual until: 02.03.2020   
Notice created: 23.11.2019 15:06   
Last change: 23.11.2019 15:06 
zadání úkolu 2 

Na níže uvedeném linku, prosím, zvolte dva z probíraných diskursů v kontextu sociální práce (ideálně dle Healy, ale můžete jakýkoliv jiný - pokud se tedy bude skutečně jednat o diskurs) a napište základně, jak byste postupovali při práci s Vámi zvolenou pohádkovou bytostí v úkolu 1 - tedy jaké intervence / techniky byste vybírali, aby to bylo v souladu s předpoklady vybraného diskursu. Prosím, dejte pozor na to, aby tam byly jen ty intervence / techniky, které odpovídají danému diskursu a nikoliv vše.

odevzdání do 7. prosince 2019

 

https://forms.gle/rQaafEEBgqQxZqbd7

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html