Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0014 Diploma Seminar I - Envrionmental Law
Schedule item:    
Person: Mgr. Eva Slavíčková   
Department: Department of Environmental Law (22-KPZP)   
Actual from: 14.11.2019   
Actual until: 15.12.2019   
Notice created: 14.11.2019 13:30   
Last change: 25.11.2019 12:44 
ZMĚNA TERMÍNU - Diplomový seminář z tematického okruhu právo životního prostředí 

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Z TEMATICKÉHO OKRUHU PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ se uskuteční o den dříve, a to v pondělí 9. prosince 2019 od 16:00 v místnosti č. 220. (povede jej prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.)


Zúčastnit se mohou studenti, kteří mají na Katedře práva životního prostředí zadané téma diplomové práce.
Přihlašování na seminář prostřednictvím SIS. 
Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné části státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.   


Příští diplomový seminář se uskuteční až v dubnu 2020. 

 

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace!

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html