Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament
Schedule item:    
Person: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.   
Department: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Actual from: 10.11.2019   
Actual until: 31.12.2020   
Notice created: 10.11.2019 14:22   
Last change: 10.11.2019 14:22 
Proseminář SZ - výsledky testů - Genesis, Mojžíš + info k organizaci další výuky 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

v příloze naleznete výsledky testů včetně posledního testu  z tématu Mojžíš/ Desatero, který jsme psali 7.11.2019. V případě, že jste dosáhli z obou částí testu nad 50%, je Vám počítán celkový průměr tohoto testu. V případě, že máte jednu část testu (případně obě části testu) pod 50%, je třeba danou část, kterou jste napsali pod 50%, opravit. (Tj. pokud jste napsali kupř. test nad 50%, ale Desatero pod 50%, opravujete pouze Desatero.)

V následující dva čtvtky (14. a 21. 11.)  se seminář konat nebude (z důvodu mé zahraniční cesty) a bude opět nahrazen. Dne 21.11. se uskuetční na HTF konference od Bible k člověku. Vřele Vám doporučuji se konference  (namísto semináře) zúčastnit. Pokud se zúčastníte (kterékoliv části konference) a přednášející Vám podapíše Vaši účast, budu Vám tuto účast počítat do Vaší docházky prosemináře SZ. 

Současně prosím, abyste v příštím týdnu věnovali svou pozornost knize Soudců a tu si celou přečetli. 

V dalším týdnu prosím, abyste si přečetli z 1 Samuelovy počínaje kapitolou 7 (neboť kapitoly 1- 6 jsme probrali na semináři, z toho 4-6. kapitolu jste dočítali sami- dávala jsem Vám za úkol), tedy od kapitoly 7 do konce 1. Samuelovy a 1. kapitolu 2. Samuelovy. (Postavy Samuel, Saul, David- 1. část.)

Při náhradních hodinách budu předpokládat, že jste texty četli a probereme si tyto texty formou vycházející z Vašich znalost z četby zadaného textu. 

Náhradní hodiny proběhnou obdobně jako předchozí týden, tedy vždy budete mít dvě možnosti - ve čtvrtek od 13.00 a v pátek od 10.15.  

Další výuka v listopadu, prosinci a lednu bude organizována takto: 

14.11. - seminář nebude (zadaná četba: kniha Soudců)

21. 11. seminář nebude (zadaná četba: 1. Samuelova, kapitoly 7 - do konce 1S a 1. kapitola 2S) + možnost účasti na Konferenci HTF od Bible k člověku

28.11. 1. a) náhradní seminář od 13.00 do 14.30 (opakování četby knihy Soudců)

28.11. klasická hodina semináře od 14.45 do 16.15. (téma David) 

29.11.11. 1 b) náhradní seminář (opakování četby knihy Soudců pro ty, kteří se nemohli zúčastnit 1. náhradního semináře 28.11. od 13.00)

5. 12. 2. a) náhradní seminář od 13.00 do 14.30 (opakování četby 1 S a 1. kapitoly 2 S - témata Samuel, Saul, David- 1, část) 

5. 12. klasická hodina semináře od 14.45 do 16.15 (téma Šalalmoun) TEST: Jozue, Soudců, Rút

6. 12. 2.b) náhradní seminář ( opakování četby 1 S a 1, kapitoly 2 S - témata Samuel, Saul, David- 1. část pro ty, kteří se nemohli zúčastnit 2. náhradního semináře 5.12. od 13.00) 

12. 12. klasická hodina semináře ( Téma rozdělené království, Elijáš) TEST: Samuel, Saul, David, Šalamoun)

19,12, klasická hodina semináře  (Téma Elíša,  Ester)

2.1. seminář s největší pravděpodobností nebude (zadaná četba: Daniel - 1- 6. kapitola)

9.1. náhradní seminář od 13.00 do 14.30 (opakování četby Daniel kapitoly 1 -6)

9.1.klasická hodina semináře od 14.45 do 16.15 (téma Job, závěrečný souhrn) TEST: Elijáš, Elíša,  Ester, Daniel

10.1. náhradní seminář (pro ty, kteří se nemohli zúčastnit náhradního semináře 9.1. od 13.00) 

 

Prosím zaznamenejte si uvedená data, témata, úkoly pro četbu a termíny a témata tří testů, které ještě budeme v rámci zimního semestru psát. 

Děkuji Vám. 

 

S přáním všeho dobrého

Hana Tonzarová 

 

 

 

 

 

 

   

Attachments  
HTF 2019 -2020 SZ prezeční - výsledky Genesis, Mojžíš.docx, 13,4 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html