Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Catholic Theological Faculty   
Course: KBIB024 Pentateuch and the Historical Books 1
Schedule item: 19aKBIB024p1   
Person: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.   
Department: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)   
Actual from: 05.11.2019   
Actual until: 31.01.2020   
Notice created: 05.11.2019 13:02   
Last change: 05.11.2019 13:02 
oprava předchozího lístku 

V předchozím lístku jsem se dopustil chyby: namísto správného Gn 25,19-36,43 jsem uvedl Gn 25,19-36.43, takže by se kvůli mé nepozornosti, kdy jsem místo čárky napsal tečku, mohlo zdát, že jde pouze o verše z 25. kapitoly Geneze. Jde však i o následující kapitoly až do Gn 36 včetně. Omlouvám se všem laskavým čtenářům a potvrzuji, že jde o rozsah, který lze nalézt i na uvedených stránkách knihy Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových. Pavel Větrovec   

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html