Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Catholic Theological Faculty   
Course: KBIB024 Pentateuch and the Historical Books 1
Schedule item:    
Person: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.   
Department: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)   
Actual from: 01.11.2019   
Actual until: 31.01.2020   
Notice created: 01.11.2019 11:00   
Last change: 01.11.2019 11:00 
Přednáška 15. 11. odpadá 

Z důvodu nepřítomnosti většiny posluchačů odpadá přednáška 15. 11. Studentky a studenti si ke zkoušce sami jako náhradu nastudují tématiku Jákobova vypávěcího cyklu v Gn 25,19-36.43 (např. z Pavel Větrovec, Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových, ss. 75-85).

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html