Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport   
Course: PATL017 Muscle strenghtening
Schedule item:    
Person: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.   
Department: Atletika (51-600100)   
Actual from: 01.11.2019   
Actual until: 26.08.2020   
Notice created: 01.11.2019 09:06   
Last change: 01.11.2019 09:06 
Přednáška atletické poslování č. 1 

Pros tudenty PS včetně témat didaktických výstupů

   

Attachments  
Atlet. POSILOVÁNÍ PS.ppt, 7,7 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html