Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Arts   
Course: ANO200011 History of Scandinavia I
Schedule item:    
Person: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.   
Department: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)   
Actual from: 29.10.2019   
Actual until: 28.02.2020   
Notice created: 29.10.2019 12:50   
Last change: 29.10.2019 12:50 
Časopisy ke skandinávským dějinám 

Milé kolegyně a kolegové, 

V příloze najdete seznam doporučených a na internetu dostupných časopisů ke skandinávským dějinám, z nichž si máte vybrat jednu studii (nejméně 10-12 tiskových stran), shrnout její obsah a eventuálně přidat své komentáře k ní, to celé jakožto vaši zápočtovou práci v rozsahu nejméně 5-6 normostran.

S pozdravem

Zdeněk Hojda

P.S. Titul vybrané studie mi předem zašlete k posouzení a odsouhlasení, zejména proto, abychom předešli duplicitám. Děkuji.

 

   

Attachments  
skandinávské časopisy.doc, 31 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html