Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament
Schedule item:    
Person: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.   
Department: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Actual from: 27.10.2019   
Actual until: 31.12.2019   
Notice created: 27.10.2019 15:05   
Last change: 27.10.2019 15:05 
Proseminář SZ - prezenční - doplnění k organizaci výuky 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

k předchozí zprávě ohledně náhradní hodiny (za 31.1.) , která se uskuteční v pátek 8.11. od 10.15 do 11.45 po semináři, který budeme mít den před tím - ve čtvrtek 7.11. od 14.45do 16.15,  doplňuji:

Vypisuji druhý termín pro náhradní hodinu - pro ty, kdo se nebudou moci zúčastnit v pátek 8.11. - přijďte prosím na náhradní hodinu ve čtvrtek 7. 11. od 13.00 do 14.30 (a od 14.45 budeme pokračovat s další hodinou semináře).  Test budeme psát při semináři ve čtvrtek od 14.45. V náhradní hodině budeme probírat témata Jz. Sd. Rt, která budou obsahem i hodiny ve čtvrtek od 14.45 - ale pozor, nedojde k opakování, tj. v náhradní hodině ať již ve čtvrtek, či v pátek budeme probírat nové informace.)  

 

S přáním všeho dobrého

Hana Tonzarová 

 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html